Muusika

Tervist. Siin lehel on toodud välja lingid teistele lehtedele, kus on lõpuks minu muusika.


"Ajalugu"

Arvutimuusikat olen pisteliselt teinud "juba" 2019. aastast saati, 2020 hakkasin regulaarsemalt sellega tegelema. Vähene kogemus seletab kindlasti ka muusika madala kvaliteedi teile ära.

Kõige "normaalsemad" lood postitan vahepeal Soundcloudi, ehk seal on mõned minu uhkeimad saavutused (need kõige hilisemad).

Ametlikku muusikaalast haridust mul pole peale põhikoolis õpitud noodikirja ja gümnaasiumis õpitud muusikaajaloo. Minu armas vanem, kes mind õpetanuks, sai aga minu pirtsutamise ja röökimise osaliseks, kui ma klaveril vale klahvi peale vajutasin. Ehk sinna jäi see.

Minu enda muusikamaitse... Seda on keeruline kirjeldada. Kuulan muusikat arvutimängudele 🤓, vana nõuka-eesti proget, jungle'it, barokki miks mitte; tänapäevasemad misnadnüüdongi "breakcore" ja sihukesed ka täitsa toredad. Ehk väga ei piira seda miski, mida ma kuulan (kuigi noise-lähedased ja heavy-metal ja sarnased hakkavad kõrvadele, neid ise kuulama ei lähe).

Meeldivaid muusikuid välja tuues... Oeh, teeks nimekirja?

Hädiselt vähe neid siin kuidagi. Aga need on nüüd need nüüd, keda oskan kindla peale nimetada, et neid kuulan pidevalt.

Need kuulatavad asjad on kindlasti ka minu enda muusikat mõjutanud. Kui viitate mingile mu loo osale, saan arvatavasti öelda, kellelt ma mingi nipi või heli või sellise röövinud olen. (Et segadust vältida, meloodiaid ja sääraseid ma sisse meelega ei vehi.)

Aga ongi otsas kõneteemad selleks korraks. Kuulake? Ja lugege seda teist teksti ka, mida ma Goodle Translate'iga tõlkisin.

Music

Greetings. On this page are displayed links to other pages where my music is.


"History"

I've been randomly making computer music "already" since 2019, in 2020 I started doing it more regularly. Lack of experience will definitely explain the low quality of the music to you.

In the meantime, I post the most "normal" songs on Soundcloud, maybe there are some of my proudest achievements (the most recent ones).

I don't have any formal musical education, apart from music notation in elementary school and music history in high school. However, my lovely parent, who would have taught me, became the victim of my spluttering and ranting when I hit the wrong key on the piano. Maybe it stayed there.

My own taste in music... It's hard to describe. I listen to music for computer games 🤓, old Estonian prog, jungle, baroque why not; the more modern misnadnyudong "breakcore" and small ones are also quite nice. In other words, nothing really limits what I listen to (although noise-like and heavy-metal and the like start to bother my ears, I don't listen to them myself).

Bringing up musicians you like... Ugh, make a list?

There are hardly any of them here. But these are now the ones I can name for sure, that I listen to them constantly.

The things I listen to have definitely influenced my own music as well. If you refer to any part of my story, I can probably tell you who I stole some trick or sound or something from. (To avoid confusion, I don't include melodies and such on purpose.)

But that's enough talking points for now. Listen? And I translated with Goodle Translate. For fun.